SERVICES > WHAT DO WE OFFER?

Our unique service includes:
 • Pick up at hotel by the Taxi Runner BCN staff
 • Transfer to the Carretera de les Aigües in SUV-type car.
 • Assessment of individual running route.
 • Waiting time up to 60/90/120 minutes (depending on contracted service).
 • After run service of towel, water and energy drink free of charge.
 • Return to hotel.

Web developed by: Mats Fjellner

mats@matsfjellner.com

+34 609 392 389

TAXI RUNNER BCN dona estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), TAXI RUNNER BCN els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que TAXI RUNNER BCN accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de TAXI RUNNER BCN seran recollides en un fitxer del qual és responsable TAXI RUNNER BCN.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza TAXI RUNNER BCN a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a TAXI RUNNER BCN resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de TAXI RUNNER BCN.

RATES

 • CAR FOR 1 PERSON : 50 EUR
 • CAR FOR 2 PEOPLE : 40 EUR / PERSON
 • CAR FOR 3 PEOPLE : 30 EUR / PERSON
 • CAR FOR 4 PEOPLE : 30 EUR / PERSON


VAT INCLUDED
RATES VALIDATED FOR ALL HOTELS AFFILIATED WITH THE TAXI RUNNER BCN SERVICE.
PAYMENTS IN CASH.

RESERVATIONS

Email info@taxirunner.com Mobile phone +0034 609 392 389

RATES

 • CAR FOR 1 PERSON : 50 EUR
 • CAR FOR 2 PEOPLE : 40 EUR / PERSON
 • CAR FOR 3 PEOPLE : 30 EUR / PERSON
 • CAR FOR 4 PEOPLE : 30 EUR / PERSON


VAT INCLUDED
RATES VALIDATED FOR ALL HOTELS AFFILIATED WITH THE TAXI RUNNER BCN SERVICE.
PAYMENTS IN CASH.

RESERVATIONS

Email info@taxirunner.com Mobile phone +0034 609 392 389