SERVICES > WHAT IS TAXI RUNNER BCN?

A unique service to practice running during your stay in Barcelona.

Taxi Runner BCN is a unique service aimed at all the visitors who want to practice running during their stay in Barcelona in a natural setting such as the Serra de Collserola, one of the largest urban parks of Europe.

La Carretera de les Aigües

La Carretera de les Aigües is the perfect way to enjoy a nice walk with views over Barcelona. Very popular and with easy access from the big city, it is a beautiful viewpoint from the Sierra de Collserola.

This Road or Walk of the waters gets its name from the old path of a water conduct from which it has maintained its horizontal route. Almost 10 kilometers in length and with a highest elevation of 450 meters, it is one of the most popular trails among Barcelona's runners and walkers. From an easy path with few slopes, the views over the city from here are extensive and excellent.


Web developed by: Mats Fjellner

mats@matsfjellner.com

+34 609 392 389

TAXI RUNNER BCN dona estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), TAXI RUNNER BCN els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que TAXI RUNNER BCN accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de TAXI RUNNER BCN seran recollides en un fitxer del qual és responsable TAXI RUNNER BCN.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza TAXI RUNNER BCN a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a TAXI RUNNER BCN resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de TAXI RUNNER BCN.

RATES

  • CAR FOR 1 PERSON : 50 EUR
  • CAR FOR 2 PEOPLE : 40 EUR / PERSON
  • CAR FOR 3 PEOPLE : 30 EUR / PERSON
  • CAR FOR 4 PEOPLE : 30 EUR / PERSON


VAT INCLUDED
RATES VALIDATED FOR ALL HOTELS AFFILIATED WITH THE TAXI RUNNER BCN SERVICE.
PAYMENTS IN CASH.

RESERVATIONS

Email info@taxirunner.com Mobile phone +0034 609 392 389