TAXI RUNNER BCN > PRESENTACIÓ

La sort de tenir un entorn natural com aquest a Barcelona.

Ja fa temps que corro, potser uns quans anys i ha estat una de les experiències més satisfactòries que he tingut mai. He trobat en la pràctica de l'esport una manera de progressar, de coneixem millor, de fer amics i companys, tot gaudint d'aquest entorn natural.

Tanmateix, la meva vinculació professional en el món del turisme en el camp de la promoció, m'ha fet tenir una especial sensibilitat respecte les necessitats dels que ens visiten. Assiduament vaig a córrer a la Carretera de les Aigües, ben coneguda pels que som d'aquí i altrament desconeguda pels de fòra. Cada vegada que hi soc, prenc consciència de la sort de tenir a Barcelona un entorn natural com aquest, on sempre trobo a faltar visitants d'altres indrets, aficionats a l'esport que per desconeixement no hi vénen.

D'aquí que se'ns va acudir la idea d'oferir aquest servei per donar-los la oportunitat de practicar esport en el millor indret de la ciutat.

Jordi Novellas Jordi Novellas Taxi Runner BCN

Desarrollo web: Mats Fjellner

mats@matsfjellner.com

+34 609 392 389

TAXI RUNNER BCN dona estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), TAXI RUNNER BCN els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que TAXI RUNNER BCN accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de TAXI RUNNER BCN seran recollides en un fitxer del qual és responsable TAXI RUNNER BCN.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza TAXI RUNNER BCN a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a TAXI RUNNER BCN resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de TAXI RUNNER BCN.