TAXI RUNNER BCN > PRESENTATION

We are lucky to have a natural environment like this in Barcelona.

I've been a runner for a couple of years now, and it has turned out to be one of my most satisfactory experiencies ever. The practice has become a way to progress, to get to know myself as well as new friends, and all of this in a natural environment.

At the same time, my professional link to the field of tourism and promotion has given me a special sensitivity to the needs of those who visit us. I often go to Carretera de les Aigües, well known to us locals but less so to outsiders. Each time I go and feel how lucky we are to have this area in Barcelona, I miss the presence of runners from other places, lovers of this sport who don't go because they don't know the place exists.

Based on this feeling, I decided to create this service as a way to offer the oportunity of running in the best spot of the city.

Jordi Novellas Jordi Novellas Taxi Runner BCN

Web developed by: Mats Fjellner

mats@matsfjellner.com

+34 609 392 389

TAXI RUNNER BCN dona estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), TAXI RUNNER BCN els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que TAXI RUNNER BCN accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de TAXI RUNNER BCN seran recollides en un fitxer del qual és responsable TAXI RUNNER BCN.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza TAXI RUNNER BCN a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a TAXI RUNNER BCN resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de TAXI RUNNER BCN.