CIRCUITS > 5 KM

Circuit 01 Parc de Collserola - Carretera de les Aigües
 • Nivell: Plà
 • Tipus: Pista de terra
 • Sortida: KM 0, Plà dels Maduixers
 • Punt de tornada: KM 2,5 (2on mirador sobre Barcelona on hi ha una font)
 • Arribada: KM 5, Plà dels Maduixers
 • Observacions: Pista en bon estat transitada per pocs ciutadans/esportistes. Al ser de nivell pla es pot córrer entre 4’50’’ i 5’15’’ /km perfectament per una persona acostumada a córrer 1 o 2 dies a la setmana.
Circuit 02 Parc de Collserola - Carretera de les Aigües
 • Nivell: Plà
 • Tipus: Pista de terra
 • Sortida: KM 0, Passarel·la carretera de Vallvidrera
 • Punt de tornada: KM 2,5 (mirador sobre Pedralbes)
 • Arribada: KM 5, Passarel·la carretera de Vallvidrera
 • Observacions: Pista en bon estat transitada per pocs ciutadans/esportistes. Al ser de nivell pla es pot córrer entre 4’50’’ i 5’15’’ /km perfectament per una persona acostumada a córrer 1 o 2 dies a la setmana.
Desarrollo web: Mats Fjellner

mats@matsfjellner.com

+34 609 392 389

TAXI RUNNER BCN dona estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), TAXI RUNNER BCN els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que TAXI RUNNER BCN accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de TAXI RUNNER BCN seran recollides en un fitxer del qual és responsable TAXI RUNNER BCN.

L'usuari de la web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza TAXI RUNNER BCN a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de la web que facilita dades de caràcter personal a TAXI RUNNER BCN resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant el Registre de TAXI RUNNER BCN.

TEMPS ORIENTATIU ENTRE L'HOTEL I ELS CIRCUITS

 • HOTEL REI JUAN CARLOS I: ENTRE 10 I 15 MINUTS.
 • HOTEL PRINCESA SOFIA: ENTRE 10 I 15 MINUTS.
 • HOTEL BARCELONA HILTON: ENTRE 10 I 15 MINUTS.
 • HOTEL MELIÀ BARCELONA: ENTRE 10 I 15 MINUTS.
 • GRAN HOTEL LA FLORIDA: ENTRE 5 I 20 MINUTS.